ABP 2: FACTURA PER PINTAR L'AULA

AVALUACIONS DELS GRUPS:
(http://sites.google.com/site/jaumecasasolacontesta/home)

A l'aula on estem treballant li cal una mà de pintura, com segurament també a altres aules de l'institut.
Heu d'elaborar una factura sobre quant costarà pintar les parets, el sostre, la porta i els marcs de les finestres.
Ho entregareu en una factura que penjareu al vostre blog. El model de factura serà com el de la fotografia.

L'avaluació de pintar la classe seguirà els criteris que podeu veure en aquest enllaç.