L'AVALUACIÓ INDIVIDUAL

Tal i com vam quedar, heu de fer una avaluació de les aportacions individuals al grup de treball.
Imprimiu el document i l'ompleneu seguint els criteris consensuats entre tots els membres del grup.